PENGASIHAN SEMAR MESEM ( 284 )

Pengasihan Semar Mesem merupakan pengasihan yang mempunyai daya magis luar biasa, ajian/ilmu ini berfungsi melalui senyuman kita, barang siapa yang memiliki ajian/ilmu ini setiap senyumanya mengandung kekuatan aura dahsyat terutama memikat lawan jenis, dan ilmu pengasihan ini tidak ada tandinganya apabila yang memiliki ajian ini mempunyai keris semar mesem sehingga kedua kekuatan akan menyatu, bahkan lelembut/makluk halus saja akan takluk pada kita apalagi manusia yang berbadan kasar. Ajian semar mesem banyak sekali versi mantranya akan tetepi penulis menulis mantra ini yang paling sakral.

Adapun mantranya sbb:

" Srikandi abang iya lakinira si Arjuna, adegku Togok lungguhku Semar,sira welas sira asih ndulu badan sariraku si.............( nama orang yang di maksud ) "

Bagi yang ingin mempelajari masalah proses/patrap atau lelaku silahkan klik disini

MACAM MACAM KAWRUH JAWA

MASIH BANYAK LAGI...!!!!!!!
MAAF BLOG INI MASIH DALAM PROSES SEHINGGA ARTIKELNYA BELUM LENGKAP DAN MASIH  DALAM TAHAP PENULISAN DAN SEMUA ARTIKEL NANTI AKAN KAMI LINK YANG BELUM ADA KETERANGAN ......TANKS